Mikrosement KIT

Mikrosement

Mikrosement KIT 5m2- MEDIUM

3.830,-

Mikrosement KIT 10m2- MEDIUM

4.990,-

Mikrosement KIT 15m²- MEDIUM

7.690,-

Mikrosement KIT 5m2- FIN

3.945,-

Mikrosement KIT 10m2- FIN

5.410,-

Mikrosement KIT 15m2- FIN

7.990,-

KIT- 5m2- med vannbasert/FIN

3.000,-

KIT 10m2- med vannbasert/FIN

4.500,-

KIT 15m2- med vannbasert/FIN

6.900,-

Betong effekt 10m2 - vegg

2.800,-